Európai Duna Régió Stratégia - Ministry of Foreign Affairs

Anti aging svájci útjelző táblák

Mind Magyarország, mind Hollandia közigazgatása kivételesen nagy kollaborációs készséget tanúsított — de hogyan állnak a hollandok saját múltjuk sötét foltjainak feldolgozásával? A huszadik századi tragédiák közül a holokausztra koncentrálva elmondható, hogy effajta fitogtatásra talán egyedül Dániának és Bulgáriának lenne lehetősége, noha a legfrissebb szakirodalom szerint ezen országok zsidóságukat megóvó intézkedései kapcsán is bőven van még helye a vitának és az árnyalásnak.

Ennek ellenére érdekes látni, hogy a nemzetközi szakirodalom két negatív végletet szokott említeni azon országok kapcsán, ahol a zsidóságot többségében külföldre való deportáláson keresztül pusztították el: Nyugat-Európa kapcsán Hollandiát, Kelet-Közép-Európa kapcsán pedig Magyarországot.

anti aging svájci útjelző táblák

Mind a két ország közigazgatása kivételesen nagy kollaborációs készséget tanúsított, a zsidóság halálozási aránya mind a két országban kiemelkedően nagy volt.

Abszolút számokban a magyar szám nyilván nagyobb, körülbelül négyszer annyi zsidó élt Magyarországon, mint Hollandiában. Nem sok anti aging svájci útjelző táblák lenne a két országnak egymásra mutogatni, nem is érdemes ilyen sárdobálásba belemenni. Az első pontra reflektálva érdemes kiemelni, hogy Hollandia egyike a holokausztra való állami emlékezés terén legsilányabban teljesítő európai országoknak.

anti aging svájci útjelző táblák

Míg Magyarországon a rendszerváltást követően szocialista és konzervatív részről is több kormányfő bocsánatot kért a holokausztért, illetve köztársasági elnöki szinten is többször megtörtént már ez, addig Hollandiában Mark Rutte liberális miniszterelnök volt az első regnáló holland miniszterelnök, aki idén januárban elnézést kért a holokausztért. A holland királyi ház ezzel máig adós.

anti aging svájci útjelző táblák

Állami holokauszt-múzeum nincsen Hollandiában. Az amszterdami Plantage Middenlaanon található Nemzeti Holokausztmúzeumnak Hervormde Kweekschool épülete nevezett két-három szobás tárlat egy kiállításnak is alig nevezhető valami, idő new york svájc anti aging a holland állam és közigazgatás holokausztban való súlyos részességéről nem beszél.

Hogy a holland kollaboráns államtitkárok, polgármesterek, rendőrök és csendőrök mit csináltak, nem derül ki. Beszél helyette a tárlat arról, hogy tól a holland kormány befogadta a németországi zsidó menekülteket. Érdekes megfogalmazása ez annak, hogy a Hollandiába érkező németországi zsidó menekültekért a holland állam semmilyen kezességet nem volt hajlandó vállalni: számukra gyűjtőtábort állítottak fel Westerborkban mely tábornak később áldatlan szerepe volt a hollandiai holokausztbanés a zsidó közösségre bízták ellátásukat.

De erről a múzeum nem beszél, és Hollandiában anti aging svájci útjelző táblák a zsidó közösség néhány szószólóján kívül senkit sem zavar.

  • Anti aging tarló
  • Anti aging termékek fiatal bőrön

Van helyette nem sokkal odébb Ellenállásmúzeum Verzetsmuseummely a sokszorosan felnagyított lásd lentebb holland ellenállásról szól, ismét hallgatva a holokausztban való holland állami részességről.

A kedélyes hangulatú múzeumon könnyedén végighalad úgy az egyszeri látogató, hogy egy szót sem tud meg a holland állam holokausztban való szerepéről. Talán hozzá kellett volna tennie a kiállításnak, hogy az májusi német megszállás után egy évvel már 80 ezer fő volt a holland náci párt tagja, s olyan sokan jelentkeztek, hogy a továbbiakban próbaidőt kellett bevezetniük.

Ismét mindenkiről esik szó — zsidók, németek —, csak a holland államról nem.

❌Ilyen táblák nincsenek.❌ Vagy mégis?🤔

A holland fővárosban ezen felül van még Zsidó Múzeum, ami nem holokauszt-múzeum, és létezik a teljesen üres Anne Frank Ház, ami egyetlen család történetére fókuszál kiállítás nélkül. Igen silány felhozatal ez egy olyan országban, amely a történelemkönyvekben a kollaboráció sötét foltjaként szerepel.

De Hollandia emlékművek terén sem teljesít jobban. Nincsen holokauszt-emlékmű Amszterdamban, van helyette emlékmű a zsidó ellenállóknak méltatandó, nem holokauszt-emlékművan szobra Anne Franknak, és van melegholokauszt-emlékmű.

A város főterén, a Dam téren továbbá áll egy hatalmas, os építésű obeliszk, a Nemzeti Emlékmű. Ezen a szobron megfeszített férfialak jelképezi Hollandiát, alatta vicsorgó kutyák a németek.

A szobor előtt május 4-ék rendszeresen megtartják a Halottak Emléknapját Dodenherdenkingmelyen a királyi család is részt vesz. Nincsen külön emléknapja a holokausztnak?

anti aging svájci útjelző táblák

Így van, Hollandiában nincsen holokauszt-emléknap, helyette a holokausztért soha elnézést nem kérő királyi család megemlékezik az összes holland halottra az emlékmű előtt, mely súlyosabb önfelmentő-szobor, mint a Szabadság téri emlékmű. A katolikus teológiában az angyalok legalább még tudnak bűnt elkövetni, de Jézus, akivel a holland állam azonosulni gondol, nem.

A es számok még nem nyilvánosak, de ban Magyarországon 32 antiszemita incidens történtebből három volt fizikai inzultus.

Érdemes hozzátenni, hogy Hollandiát szinte napra pontosan öt éven át tartotta megszállva a náci Németország, Magyarországot pedig egy éven át, így az ellenállás kialakulására kevesebb idő volt Magyarországon. Súlyosabb viszont a magyar közigazgatás felelőssége, hiszen jóval kevesebb idő alatt deportált több zsidót, mint a holland.

Az Európai duna Régió Stratégia EdRS a magyar külpolitika tükrében EU Kétoldalú Kapcsolatokért és Külpolitikai Tervezésért felelôs szakállamtitkár Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma Az idei esztendôben két, európai és világviszonylatban is meghatározó jelentôségû külpolitikai esemény évfordulóját ünnepeljük.

Az összehasonlítást nehezíti még, hogy a magyarországi ellenállás története kevéssé kutatott jelenség. Valóban nem szabad elfelejteni, hogy kiemelkedően magas volt az embermentők száma a holland lakosságban. Ám korai és tisztán zsidóbarát holland nemzeti ellenállás kialakulása igenis mítosz.

Átirányítja itt:

Máig állítják holland történészek, hogy februárjában már fegyveres, illetve széleskörű civil ellenállás kezdődött. Az első ellenállási kísérlet dátuma valóban februárja, ám ez zsidó ellenállási kísérlet volt utcai verekedés keretében.

A sztrájk során februárjában több százezer közlekedési alkalmazott és egyéb munkás szüntette be a munkát két napra.

anti aging svájci útjelző táblák

Azonban Selma Leydesdorff és Hans Blom kutatási szerint a tüntetés során történt antiszemita incidenseket elhallgatták, és elsősorban kommunista, semmint filoszemita vagy nemzeti tüntetésről volt szó. És itt következik a komparatív szempont: Hollandiával összehasonlítva feltűnő a magyarországi ellenállás korai kifejlődése, hiszen ha nem számítjuk a sátoraljaújhelyi börtönkitörést, esetleg azt a megszálást követő káosz számlájára írjuk, akkor is körülbelül egy hónap alatt már fegyveres események szerepelnek német jelentésekben.

Európai Duna Régió Stratégia - Ministry of Foreign Affairs

A fenti holland példa — februárja — és az ország német megszállás — májusa — között pedig majdnem egy év telt el. Mint Leni Jachil izraeli történész rámutatott, a tényleges holland fegyveres társadalmi ellenállás második felében indult be — ekkor a németek már három éve megszállva tartották Hollandiát. Holland ellenállás természetesen volt, de nem volt gyors, és filoszemita sem volt.

anti aging svájci útjelző táblák

Összességében tehát nem állják meg a helyüket a magyar kormánnyal szemben nyilvánosan megfogalmazott érvek. A magyar állam holokauszt-emlékezet terén természetesen nem tökéletes, de éppen a pocsékul teljesítő Hollandiával kioktatni teljesen meddő próbálkozás.

Az antiszemita atrocitások ritkaságában Magyarország messze a legjobban teljesítő országok között van Európában, a hazai zsidó közösség fizikai biztonságban él, szemben a hollandiaival. Az ellenállás története pedig mind a két országban összetett és árnyalt kérdés, egyszerűen lenullázni a magyarországi eseményeket, és felülni az önfelmentő holland nemzeti narratívának történelmietlen és szakmaiatlan eljárás.